روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

‎ دکتر محمدرضا پورابراهیمی گفت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیرو پیگیری های صورت گرفته در نشست با رئیس کل بانک مرکزی و توافق انجام شده، تمدید مهلت استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد موافقت رییس جمهور قرار گرفت.

قانون تسهیل تسویه بدهی فعالان اقتصادی تمدید شد

به گزارش ایسنا، ‎قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی مورد موافقت قرار گرفت، با پیگیری های مجدد دکتر پورابراهیمی و در آخرین مکاتبه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس جمهور مور موافقت ایشان نیز قرار گرفت.

‎بر اساس این قانون تمام فعالان اقتصادی بدهکار به بانک مشمول حذف جرائم بانکی (ربح مرکب) معاف شده و می توانند با دریافت سود ساده نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی