روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

درنشست مجمع نمایندگان استان کرمان مقرر گردید کلیه افرادی که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند، می توانند تا ۲۲ بهمن ۹۹ به کارگزاری های صندوق بیمه کشاورزی، روستائیان و عشایر در شهرستان های رفسنجان و انار جهت دریافت پوشش بیمه مراجعه نمایند.

نشست مجمع نمایندگان استان کرمان با مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستائیان و عشایر کشور برگزار شد.

در این نشست مقرر گردید تا تاریخ ۲۲ بهمن ۹۹ از بین افرادی که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند و به کلیه ی کارگزاری های صندوق بیمه کشاورزی، روستائیان و عشایر در سراسر استان کرمان جهت دریافت پوشش بیمه مذکور مراجعه می نمایند، به قید قرعه ۱۱۰ جایزه نفیس پرداخت گردد.

شایان ذکر است کلیه افرادی که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای در شهرستان های رفسنجان و انار هستند، میتوانند ضمن مراجعه به کارگزاری های مذکور جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی صندوق بیمه کشاورزی، روستائیان و عشایر استان کرمان تماس حاصل نمایند. ۳۲۲۲۵۶۴۵/ ۰۹۱۳۷۴۵۴۳۷۸

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی