روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مسئول انجمن کاراته کارگران استان کرمان گفت: این انجمن در نظر دارد هفته اول لیگ کاتا باشگاه های کرمان را در همه رده های سنی 30 مهر سال جاری و در سالن شهدای کارگر برگزار کند. محسن رشیدی پور در گفتگو با ایرنا افزود: مسابقات لیگ کاتا باشگاه های کرمان با پشتوانه بانک رسالت و به عنوان جام رسالت تا پایان سال جاری به صورت منظم برگزار می شود.
مسئول انجمن کاراته کارگران استان کرمان اظهار کرد: هنوز رکورد جهانی و کشورهای اسلامی که در سال های 82 و 84 که به ترتیب در فرانسه و عربستان سعودی برگزار شد در دست کرمانی هاست.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی