روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

محمدهادی صالح نیا و امیررضا شاهی مریدی در المپیاد استعدادهای برتر دو و میدانی پسران کشور، 3 مدال نقره و برنز رقابت ها را از آن خود کردند.

عفت کاظمی پور، نایب رییس هیئت دو و میدانی استان کرمان گفت: المپیاد استعدادهای برتر دو و میدانی در بخش پسران با شرکت 260 ورزشکار رده سنی 11 دی ماه 1380 تا 29 اسفند 1383 از سراسر کشور به میزبانی تهران در ورزشگاه آفتاب انقلاب برگزار شد.

وی افزود: ورزشکاران نوجوان در رشته های 400 متر، 10 هزار متر پیاده روی، رله، پرش بانیزه، 400 متر بامانع، دهگانه، 800 متر، 200 متر، پرتاب نیزه، 3000 متر، پرش طول و پرتاب دیسک به مدت 2 روز با هم به رقابت پرداختند.

کاظمی پور تصریح کرد: 10 نفر به نمایندگی از کرمان در این رقابت ها حضور داشتند.

وی یادآور شد: در پایان، محمدهادی صالح نیا در ماده های 200 و 400 متر، به عنوان دوم دست یافت و در 10 هزار متر پیاده روی نیز امیررضا شاهی مریدی سوم شد. وی تصریح کرد: برابر آیین نامه برگزاری المپیاد استعدادهای برتر دو و میدانی به نفرات برتر هر ماده مبلغ 7 میلیون ریال، نفرات دوم 5 میلیون ریال و نفرات سوم نیز جایزه 3 میلیون ریالی اهدا شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی