روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مسابقات شطرنج بین مدارس ابتدایی رفسنجان در محل هیئت شطرنج برگزارشد.

در پایان این مسابقات تیم های غیردولتی علوی، غیر دولتی حجت و آینده سازان به ترتیب اول تا سوم شدند. همچنین مسابقات تنیس روی میز بین مدارس ابتدایی شهرستان در سالن فرهنگیان برگزار و در پایان غیر دولتی درخشان، غیر دولتی حجت و آینده سازان به ترتیب مقامهای اول را کسب کردند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی