روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

در جلسه ای که با حضور رئیس هیات شمشیربازی استان، فرماندار رفسنجان که در محل فرمانداری شهرستان رفسنجان برگزار شد، دکتر ابراهیم بابائی به عنوان رئیس هیات شمیربازی شهرستان رفسنجان معرفی شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی