روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

آقای احمدرضا زینلی کاراته کا باشگاه نبرد رفسنجان، در قالب تیم آینده سازان پاس قم در لیگ کشوری شرکت کرد. تیم پاس قم در هفته پایانی لیگ آینده سازان کشور، بر سکوی نخست ایستاد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی