روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

اوقات شرعی

19 August 2022
جمعه 28 مرداد 1401
21 محرم 1444

1. هنگام رانندگي كمربند ايمني خود را ببنديد.
2. هرگز در حال عصبانيت، احساس خستگي و يا خواب آلودگي رانندگي نکنيد.
3. هنگام رانندگي فاصله مطمئنه را رعايت كنيد.
4. در صورت توقف در بزرگراه ها و يا جاده ها، با قراردادن علائم ايمني مانند مثلث شبرنگ رانندگان ديگر را مطلع كنيد.
5. هرگز در حال رانندگي با سرنشينان خودرو گفتگو نکنيد.
6. از خوردن وآشاميدن و استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي بپرهيزيد.
7. از انجام حركات نمايشي در بزرگراهها خودداري نماييد.
8. استفاده از كلاه ايمني 25% تا 45% از ميزان مرگ و مير و آسيب هاي جدي ناحيه سر موتورسواران را كاهش ميدهد.
9. از سرعت و سبقت غيرمجاز، تجاوز به حريم پياده روها بپرهيزيد.
10. با تهيه كيف كمک هاي اوليه در خودرو براي مقابله با حوادث احتمالي آماده باشيد.
11. شما بايد بتوانيد شماره خودروها را از فاصله 21 متري بخوانيد؛ اگر درديــدخود مشکل داريد، حتما بايد در مواقع رانندگي از عينک استفاده كنيد.
12. سرعــت زياد و ترمــزهاي پياپي, مصــرف سوخــت را تا حدود 51 درصد افزايش ميدهد. سعي كنيم با پرهيز از حركت شتابان، بطور يکنواخت و در بين خطوط رانندگي كنيم تا سفر مطمئن تري داشته باشيد.
همواره به ياد داشته باشيد که شما مسئول جان سرنشينان وسيله نقليه خود هستيد.
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی