روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

اوقات شرعی

20 June 2019
پنجشنبه 30 خرداد 1398
16 شوال 1440

گلی از گلستان

موسی علیه السلام درویشی را دید از برهنگی به ریگ اندر شده گفت ای موسی دعا کن تا خدای عزّوجلّ مرا کفافی دهد که از بی طاقتی به جان آمدم. موسی دعا کرد و برفت. پس از چند روز که از مناجات باز آمد مرد را دید گرفتار و خلقی انبوه برو گرد آمده. گفت این چه حالتست؟ گفتند خمر خورده و عربده کشیده و کسی را کشته اکنون به قصاص فرموده‌اند.

و لطیفان گفته‌اند

 

گربـه مسكین اگـر پـر داشتی            تخم گنجشك از جهان برداشتی

عاجز باشد كه دست قوت یابد               برخیزد و دست عاجزان برتابـد

 

موسی علیه السلام به حکمت جهان آفرین اقرار کرد و از تجاسر خویش استغفار

و لو بسط الله الرزق لعباده لبعوا فی الارض

 

آن نشنیدی که فلاطون چـه گفت             مـور همان به که نباشد پرش

آن کس که توانگرت نمی گرداند             او مصلحت تـو از تو بهتر داند

 

برو به جهنم!!

در زمان آغا محمد خان قاجار، شخصى از حاکم شهر خود که با صدر اعظم نسبت داشت، نزد صدر اعظم شکایت برد.

صدر اعظم دانست حق با شاکى است، گفت:

اشکالى ندارد، مى توانى به اصفهان بروى.

مرد گفت: اصفهان در اختیار پسر برادر شماست.

گفت: پس به شیراز برو.

او گفت: شیراز هم در اختیار خواهر زاده شماست.

گفت: پس به تبریز برو.

گفت: آنجا هم در دست نوه شماست.

صدر اعظم بلند شد و با عصبانیت فریاد زد: چه مى دانم؟! برو به جهنم!!

مرد با خونسردى گفت : متاسفانه آنجا هم مرحوم پدر شما حضور دارد!!

 

عشق ورزی

روزی مردی ، عقربی را دید که درون آب دست و پا می زند . او تصمیم گرفت عقرب را نجات دهد ، اما عقرب انگشت او را نیش زد .

مرد باز هم سعی کرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد ، اما عقرب بار دیگر او را نیش زد.

رهگذری او را دید و پرسید : « برای چه عقربی را که نیش می زند ، نجات      می دهی ؟»

مرد پاسخ داد: « این طبیعت عقرب است که نیش بزید ولی طبیعت من این است که عشق بورزم.»

چرا باید مانع عشق ورزیدن شوم فقط به این دلیل که عقرب طبیعتا نیش      می زند؟

عشق ورزی را متوقف نساز. لطف و مهربانی خود را دریغ نکن حتی اگر دیگران تو را بیازارند...

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی